Geluidshinder door padel

Redactie
13 december 2022
708

Het is voor niemand meer een verassing dat padel de snelst groeiende sport is. Nog niet op de hoogte? In de blog over wat is padel lichten we het nog even kort toe! De vraag naar padelbanen blijft toenemen. In een rap temp zijn het aantal padelbanen dan ook flink gestegen. Iedereen wilt natuurlijk ook eens graag een balletje slaan. Echter kan de aanleg van de padelbanen ook tot problemen leiden. De KNLTB realiseert zich nu dan ook dat de omwonenden geluidshinder van de padelbanen kunnen ervaren. Hier is natuurlijk niet iedereen even blij mee.

Het aantal decibel

Het intensief gebruik maken van de padelbanen brengt een bepaald geluid met zich mee. Omwonenden van padelbanen worden gek van het geluid van deze sport. Het gaat hierbij voornamelijk om het getik van de bal tegen het racket en niet zo zeer de bal die tegen de zijkanten van de kooi aan kaatst. Hierbij werkt de kooi wel als een klankkast waardoor het geluid wordt versterkt. Er zijn al meerdere rechtszaken tegen padel clubs aangespannen omdat de geluidshinder te erg zou zijn. Op dit moment is het de meest overlast gevende sport.

Er is een onderzoek gedaan naar de geluidshinder van tennis en dat van padel. Hierbij blijkt het om een verschil van 10 decibel te gaan. Vergeleken met tennis is er bij padel sprake van meer balcontact, is de bal langer in het spel en wordt het spel meestal door 4 spelers gespeeld. Uit een meting van het programma Meldpunt blijkt dat een padelbaan meer liefst 15 decibel oplevert. Dit lijkt niet veel, maar als je op een dezelfde plek staat dan is een geluid van 3 decibel gelijk aan een verdubbeling van het geluid. Hierbij kan je zelf wel invullen dat het om een flink geluidshinder gaat.

Lees ook:  Padel competitie

Omgevingsvergunning

Voor de aanleg van nieuwe padelbanen is een omgevingsvergunning nodig. Daar in de richtlijn, bedrijven en milieu zonering van de vereniging van Nederlandse Gemeenten, vermeld staat dat de minimale afstand tussen een padelbaan en woonomgeving 50 meter moet zijn, heeft men geen poot om op te staan. Hierbij wordt padel ten onrechte als een vorm van tennis gezien. De richtlijn moet dus volgens de NSG snel veranderen! Hun oplossing zou zijn om de afstand tussen woningen en padelbanen te verlengen naar 200 meter.

Gezien het aantal padelbanen in een flink tempo toeneemt, worden in sommige wijken de geluidsnormen niet gehaald en kan de noodzakelijke omgevingsvergunning door desbetreffende gemeente niet worden verleend. Ook is er een speciaal meldpunt voor de klachten. Dit meldpunt probeert zich verder ook in te zetten voor het invoeren van een beleid voor padelbanen rondom woningen.

Een oplossing voor het geluidshinder

Op dit moment is er nog geen oplossing gevonden voor het geluidsoverlast dat gepaard gaat met het spelen van padel. Echter blijkt uit onderzoek wel dat het slim is om met de omwonenden van de padelbanen te praten en te overleggen om samen dit probleem aan te pakken. Bewoners lijken minder weerstand te bieden wanneer zij mee mogen participeren in op de hoogte zijn van de beslissingen.

Uit onderzoek blijkt dus dat het geluidsniveau van padel hoger ligt dan eerder bekend was. Door het NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) is hier onderzoek naar verricht. Het NSG heeft daarom ook een voorstel gedaan om de richtlijnen voor het aanleggen van een padelbaan aan te passen. Voorheen was deze nog gelijk aan de richtlijnen van het tennissen. In deze richtlijnen staat dat een tennisbaan op minimaal 50 meter van woningen zich mag bevinden.

Lees ook:  Padel spelregels

Het nieuwe voorstel is om padelbanen niet binnen 200 meter van een woonwijk aan te leggen. Door de KNLTB werd dit voorstel in eerste instantie niet serieus genomen. Kort geleden zijn verschillende partijen toch met elkaar in gesprek gegaan. Momenteel wordt er gekeken naar een constructieve oplossing. De voorgestelde nieuwe richtlijn is natuurlijk moeilijk te hanteren, daar een padelbaan al snel bij een tennisvereniging hoort.

Huidige norm

De norm die momenteel bestaat is dat een woning overdag niet meer dan 45 decibel aan de gevel mag meten en in de avond niet meer dan 40 decibel. Het is verder aan de locatie in combinatie met de gemeente om naar oplossingen te kijken om de overlast te minimaliseren. Dit is iets waar men ook naartoe kan werken, immers is het belangrijk om de inwoners serieus te nemen en te betrekken in de beslissingen die genomen worden.

geluidshinder padel

Mogelijkheden om geluidshinder te beperken

Gemeentes zijn ook met organisaties in gesprek om te kijken welke andere mogelijkheden er bestaan om het geluidshinder te minimaliseren. Zo worden er voorstellen gedaan om een geluidscherm rondom de padelbanen te plaatsen. Echter is dit nog niet van de grond gekomen en blijft er een discussie gaande om de padelbanen wel of niet te plaatsen. Een dergelijke discussie tussen de tennisvereniging en de omwonenden vindt in Sittard, Limburg, bij de tennisvereniging SLTC plaats. In Sittard heeft deze week ook een grote brand plaatsgevonden bij de bekende vereniging Peakz Padel, waarbij het hele complex in vlammen is opgegaan. Men vermoedt dat de brand is aangestoken, en de reden hiervoor zou geluidshinder zijn geweest.

Lees ook:  Bullpadel

Verder maken ook omwonenden van Sportcentrum Mariahoeve aan Het Kleine Loo zich zorgen om de geluidsoverlast nu de gemeente vergunningen heeft verleend voor de aanleg van padelbanen. In Beuningen is ook genoeg kritiek op de padelbanen die men heeft aangelegd. Hierbij wetende dat er ook nog een aantal banen zullen volgen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, helaas. In totaal hebben er al meer dan 30 rechtszaken plaatsgevonden omtrent de overlast bij padelbanen. Padel is een leuke sport, maar laten we het dan ook voor iedereen leuk houden!

Verder worden er ook steeds meer binnen padelbanen aangelegd. Er zijn verschillende redenen om dit door te zetten. Minder geluidsoverlast is hier natuurlijk één van, een ander is dat er op deze manier de juiste omstandigheden worden gecreëerd om padel te spelen. Wij zijn zelf ook een grote voorstander van het padellen in een hal, vooral tijdens de wintermaanden.

Over de auteur

Redactie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lees meer

Uitgelicht

Wat is padel?

Padel regels: hoe werkt het?

Recent

Hoe vind ik motivatie om te padellen?

Waarom eiwit niet uit jouw dieet als sporter mag ontbreken

5 Tips voor een betere opslag bij padel

Je eerste padel racket kopen

© Alles over padel - 2024
Made with
Web Wings